Færgemanden

"Færgemandens overfart"
 
På oplysningstavlen ved "Færgemandens overfart" henvises til myten, som her gengives i 2 versioner, begge både på tysk og dansk.
Kunstneren Susanne Tvermoes har gendigtet den ene, mens den anden er en meget forkortet version af Erik Hjorth Nielsens "Nisserne flygter"

  Den første historie findes HER
                       og den næste historie HER

 Die erste Geschichte finden Sie HIER
                   und die nächste Geschichte HIER   
"Færgemandens overfart", version 2 indviet/afsløret.
Indviet...afsløret ... vi havde jo alle haft rig lejlighed til at følge hans tilblivelse, men døbt blev han i alt fald omend med lidt besvær, da champagneflaskens prop knækkede..og ingen havde medbragt en sabel!
Det var ellers en rigtig hyggelig og rar oplevelse for de ca. 70 fremmødte. Endelig en dag med dejligt vejr!
Kulturhusforeningens formand, Henning Iversen bød velkommen med et causeri og en stor tak til alle, der havde bidraget til Færgemandens genopstandelse. Herefter gav han ordet videre til dagens hovedtaler, Anders Holmgaard, der jo havde formidlet, at egetræet fra Frøslev præstegård blev doneret til projektet.
Begiven sluttede med pølser og øl/vand fra Næssundfærgens lille pølsevogn.
Desværre måtte vi undvære vores "rigtige færgemand", Find, der var taget på ferie!
Et kunstværk bliver til!
Og nu bliver det til noget!
Med støtte fra "Morsøfonden", "Den velgørende Fond, Morsø". "De frie Kulturmidler" fra Morsø Kommune samt private donorer kan arbejdet nu påbegyndes.
 
 
Mobilpay 23 30 04 41 til ”Færgemanden”
via formanden i Kulturhus Sydvestmors: Henning Iversen
 
Kæmpen ved Næssund segnede jo under stormen p.g.a.     råddenskab.
Vi savner ham.... Han skulle gerne sikre sejladsen!


Kulturhus Sydvestmors arbejder på at få rejst en ny og mere holdbar èn af slagsen, og heldigvis er det lykkedes at skaffe et stort træ!
 
Menighedsrådet i Frøslev kom til undsætning og donerede et 130 år gammelt egetræ, der stod i præstegårdshaven.
 
Skulptør Anders Bo Jensen har undersøgt træet og fundet det egnet, så nu skal der skaffes penge til udførelsen! Alt i alt kommer det til at koste ca. 40.000 kr. at få træet fældet, bugseret til Næssund, omdannet til kunstværk og rejst.
 
Morsøfonden har doneret 15.000 kr, men der håbes på flere fondsnidler, da opgaven ellers vil blive for stor at løfte.
 
"Resterne" udstillet på Påskeudstillingen 2017.
 
 
 
Frøslev-egens historie
Klik på siderne for at forstørre!
 
 
 
Kulturhus Sydvestmors