Karby
Karby
Anemoner
Fra Årbjerg
Da Vinci broen
Fra Årbjerg
  
 
 

Kulturhus Sydvestmors

Generalforsamlingen 9. maj 2022.
Efter et år med mange aktiviteter viste regnskabet et underskud på 666,66 kr. Dette udtryktes der tilfredshed med, da foreningen i årets løb har støttet Kirkevandringerne i De 7 Sogne med 3.000 kr. til buskørsel, Fjordstien med 2.000 kr og indkøbt 3 borde-/bænkesæt til pladsen ved Næssund.
Desuden har foreningen udsat græskarper i Gadekæret og fået træstatuen renoveret.
Foreningens indtægter stammer hovedsageligt fra Påskeudstillingen, der som bekendt er aflyst for indeværende år.

Foreningen er også medarrangør på "Fyraftenshyggen" i Karby Kuber og på "Næssiemotionsdagen," hvor alle indtægter går til færgen..
Benedicte Tønsberg ønskede ikke genvalg, og i hendes sted valgtes Rosa Bøgelund.
Karen Margrethe Lynggård blev nyvalgt suppleant.
Der var 14 fremmødte.
KLIK på billedet, hvis du vil læse bestyrelsens forårsmail til medlemmerne
 
Rødt tal på bundlinjen 2016 i Kulturhus Sydvestmors.

Der var 33 fremmødte til generalforsamlingen i Kulturhus Sydvestmors den 13. marts 2017. Generalforsamlingen blev afholdt efter Steen Sunesen s og Lizette Gads muntre causeri om "Livskvalitet. Om det, der betyder noget. Lige så englene synger".
Om det ligefrem var englesang, der var tale om ved aftenens 3 sange, står hen i det uvisse!

Formanden aflagde beretningen, der spændte over 2 års aktiviteter, fordi der ikke var blevet afholdt generalforsamling sidste år.
Kassereren uddelte regnskabet, eller regnskaberne:
2015 regnskabet viste et overskud på 7.280 kr, mens 20125 regnskabet viste et underskud på 1.611 kr. Underskuddet var fremkommet ved, at kulturhuset i kalenderåret 2015 havde doneret 5.000 kr til en printer i "De 7 Sogne" og 5.000 kr. til "Næssundfærgens Venner".
Bestyrelsen blev genvalgt.

Kulturhusets nærmeste planer er afholdelse af "Øen rundt på langs," "Påskeudstilling 2017" og "Næssiemotionsdag" den 17. juni,
Foreningen arbejder også på en genrejsning af "Færgemanden ved Næssund" og har foreløbig skaffet 15.000 kr. til projektet, eller ca 35% af de nødvendige kroner.

Gode grunde til at tegne medlemskab


Kulturhus Sydvestmors gav i 2015 en håndsrækning i form af 5.000 kr. til "Landsbyen de 7 sogne" til printer og skilterammer. Foreningen har også markeret sig m.h.t. Næssundfærgen, idet formanden skrev sang til genindvielsen, og også Næssundfærgens Venner har modtaget en pengegave på 5.000 kr.
Derudover arrangeres der Påskeudstilling, "Øen i bidder" og pileflettedage, hvorom der kan læses mere længere nede på siden.
P.t. arbejdes der med at arrangere et støtteløb for Næssundfærgen og på at få genrejst den faldne færgemand ved Næssund.
Evt. nye medlemmer kan indbetale medlemsgebyr (50 kr.) for 2017 på konto nr. 7380 7542771

Historien om Kulturhus Sydvestmors
- en kulturhusforening uden hus

Vores præst, Benedicte Tønsberg inviterede i september måned 2001 til et møde, hvor hun efterlyste ideer til, hvad man kunne bruge de ret solide avlsbygninger ved præstegården til. Der var vel 20 fremmødte, og der kom rigtig mange forslag. Det endte med, at der blev nedsat et udvalg, der skulle arbejde videre med planerne og finde ud af, hvordan et kulturhus kunne finansieres. Det kunne blive et fantastisk kulturhus med højt til loftet og en eventyrlig udsigt over strandengene og fjorden mod Thy. Der blev arbejdet meget, med mange skriverier på kryds og tværs. Det resulterede i, at vi i 2004 havde tilsagn om 500.000,00 kr. og var tæt på at kunne gå i gang. Så kom der et endeligt nej fra en myndighed og alle vore drømme faldt til jorden.

Hvad nu? Man talte om at lukke foreningen, men andre syntes, der var så megen dynamik, at den skulle leve videre. De næste par år kørte foreningen, Kulturhus Sydvestmors, på ”lavt blus.”

I efteråret 2006 opfordrede Karby Friskole foreningen til at lave en kunstudstilling i påskeferien 2007. Bestyrelsen glædede sig over opfordringen og gik i gang med planlægningen. Resultatet blev en udstilling, der strakte sig over 5 dage  og fik over 900 besøgende. Det var fantastisk at være med til!

De følgende 4 år blev der så lavet Påskeudstilling, dog med lidt faldende besøgstal. I 2012 kunne det af flere årsager ikke lykkes at samle udstillere nok, men i 2013 vendte vi tilbage for fuld styrke med over 40 udstillere og 1.000 besøgende.

 I 2011 havde vores præst Benedicte Tønnsberg gang i et nyt spændende projekt. Denne gang gjaldt det pilgrimsvandringer. Pilgrim Mors-vandringen skulle have udgangspunkt i Karby, og Skovkirken skulle være endemålet, men en forening skulle lægge navn til.

Kulturhus Sydvestmors tog imod udfordringen og har nu gennemført Pilgrim Mors med succes i 2 år. I januar 2014 mente vi, at Pilgrim Mors var voksen nok til at "flyve fra reden." Pilgrim Mors vil blive en selvejende institution, men bliver stadig "holdt en lille smule i hånd," idet Kultuthus Sydvestmors besætter 2 af de 5 bestyrelsesposter. 

                                                                        Henning Iversen.


 

logo

Bestyrelsen 

Mette Holm Jespersen
42963122
 
Bodil Sørensen
51520889
 
Annette  Kirk
21461146
 
Ellen Weisbjerg
97761232...20435840
         
 
Inger Nielsen
97761253…40122920
 
Brita Mogensen
40777722
 
Lene Lyndrup Nørgaard
71799188
 

 

Kulturhus Sydvestmors